Vad säger den svenska lagen gällande spel hos online casinon utan den svenska licensen?

När det kommer till spel hos de utländska online casinon som opererar för närvarande på marknaden så tenderar de svenska spelarna att ofta dra sig för att aktivt registrera sig hos dessa i rädsla för att de bryter mot den svenska lagstiftningen genom att välja att göra så.

Som ett led i att diskutera vad som gäller egentligen, men även göra din införstådd med de olika element kring ämnet i fråga så kommer vi att ägna resten av denna guide åt att belysa det hela mer ingående som ett led i att bredda din förståelse.

Är det olagligt att spela hos utländska spelbolag?

När du i form av privatperson bestämmer dig för att prova lyckans hos en av de utländska spelbolag vilka för närvarande ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen så behöver du inte vara rädd för att hamna i kläm med den svenska rättvisan!

Dock så kan man komma att indirekt och omedvetet bryta mot de lagar som återges inom rikets gränser om man hypotetiskt sett skulle välja att plocka ut vinster från ett utländskt spelbolag som för närvarande ej uppfyller kraven gällande beskattning av potentiella vinster.

Vi ska strax belysa frågan mer ingående men på en övergripande plan så kommer man att behöva betala skatta om spelbolaget i fråga ej innehar en spellicens från ett myndighetsorgan som i sin tur återfinns inom EU-/EES området.

Det kan dock finnas även andra skäl till att behöva betala skatt för vinsten, något som vi ämnar mer ingående diskutera i nästa kapitel som ett led i att göra dig införstådd med vad som egentligen gäller!

Den skattemässiga delen

När det kommer till beskattning av potentiella vinster vilka genereras hos de online casinon vilka för närvarande ej lyder under den svenska licensen så måste man i lagens mening deklarera sina vinster om spelbolaget i fråga uppfyller nedanstående premisser:

  • Har ingen spellicens som utfärdats inom EU-/EES
  • Marknadsför sig mot den svenska marknaden.
  • Använder sig av den svenska språket på webbplatsen.

Vänder man på diskussionen och fokuserar istället på när man kommer undan med att behöva deklarera för sina vinster så måste nedanstående punkter uppfyllas för att man ska lyckas realisera det hela.

Vänligen notera att det kan det finnas andra aspekter vilka vi ej nämnt ovan som man måste rätta sig efter för att kunna behålla hela sin potentiella vinst!

  • Innehar för närvarande en spellicens från en instans inom EU-/EES.
  • Erbjuder ej möjligheten att använda sig av den svenska kronan.
  • Tillhandahåller ej text eller kundtjänst m.fl. på den svenska språket.

Ovanstående punkter är dock ofta föremål för subjektiv tolkande eftersom flera av de kan tolkas olika, beroende på vem som tillfrågas. Det bästa rådet som vi kan ge är att alltid initiera kontakt med vederbörande kundtjänst där man redogör för dina funderingar.

Man kan även ta kontakt med Skatteverket och redogöra för sin sak som ofta har expertkunskap gällande området. På det sättet så kommer man att undvika obehagliga överraskningar, samtidigt som man garderar dig mot att hamna kläm med den svenska rättvisan!

Vad säger lagstiftningen gällande de utländska spelsidorna?

Ska man vara helt transparent och objektiv så existerar det i skrivande stund inga specifika förordningar vilka implicerar på hur de utländska spelbolagen utan den svenska spellicensen förväntas marknadsföra sig gentemot de svenska spelarna.

Det hela har att göra med det faktum att den svenska lagen äger ej den rättmätiga rätten när det kommer till de bestämmelser för hur de utländska spelbolagen utan den svenska licensen förväntas marknadsföra sig gentemot de spelare vilka återfinns inom rikets gränser.

Dock så existerar det specifikt definierade regler vilka kan komma att åberopas som ett led i att förhindra en rad aktiviteter som de utländska spelbolagen inte får ägna sig åt när det väljer att fokusera på de svenska spelarna.

En av de mer påtagliga åtgärder i form av att utländska spelbolag vilka för närvarande opererar på marknaden utan tillsyn av Spelpaus får ej rikta in sig på att marknadsföra sina spel mot den svenska marknaden.

Det är dock inte förbjudet för utländska spelbolag att acceptera svenska spelare så länge som de följer de lagar och regler som återges. Faktum är att varje online casino utan den svenska spellicensen har rätt att acceptera spelare från Sverige.

När det kommer till ovanstående så innefattar begreppet ”acceptera” allt i från besök, registrering och insättning av medel hos den utländska spelbolaget som den svenska spelaren i fråga valt ut att prova lyckan hos.

Det ska även nämnas att utländska spelbolag idag har tillåtelse att acceptera svenska spelare på deras spelsida så länge som de ej väljer aktivt att agera inom rikets gränser – exempelvis i form av reklam runt om de medier som återfinns inom landet.

Som ett led i att göra dig förstådd med de lagar och regler som gäller för de utländska spelbolag när det kommer till möjligheten att acceptera svenska spelare på deras spelsida så kommer vi att återge de mest påtagliga i form av följande lista:

  • Spelsidan får ej ha delar av texten, kundtjänst m.fl. utformat på den svenska språket.
  • Transaktioner vilka innefattar den svenska valuta få ej erbjudas i samband med spel.
  • Man får ej direkt eller indirekt ägna sig åt marknadsföring inom Sverige gränser.
  • De bonusformer som erbjuds får ej erbjudas i form av den svenska kronan.

Vänligen noter att det även kan tillkomma andra regleringar vid tiden som du läser denna text som de utländska spelbolagen måste rätta sig eftersom ett led i att få möjligheten att acceptera spelare från Sverige!

Slutsats

När det kommer till spelaren i fråga så riskerar man ej att hamna i klämmer med lagens långa arm genom att aktivt välja att registrera sig och placera satsningar hos de otaliga spelbolag vilka verkar på spelmarknad utan den svenska spellicensen.

När det kommer till själva spelbolagen så existera det en rad lagar och regleringar vilka dessa måste rätta sig efter, även om den svenska lagstiftningen knappast får anses ha någon större inverkan på de som väljer att bryta mot dessa.

Om spelbolag i fråga återfinns inom EU-/EES området så kan lagstiftningen ha en viss inverkan, men innehar man en spellicens utanför denna jurisdiktion så blir det ytterst svårt att förmå spelbolaget att ändra sitt förhållningssätt gentemot den svenska spelmarknaden.